Ο ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ένα σύνθετο σχέδιο αποτελείται από δυο θηλιές που κοιτάζουν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Είναι εξαιρετικό σημάδι για τα άτομα που η δουλειά τους, τους υποχρεώνει να βλέπουν όλες τις πλευρές του προβλήματος πριν φτάσουν σε ένα σταθερό συμπέρασμα.

Αυτοί οι τύποι χαρακτηρίζονται από μεγάλη ευστροφία και μπορούν να κατανοήσουν τις απόψεις των άλλων. Ωστόσο, ίσως να κουραστούν εξετάζοντας κάθε πιθανό συνδυασμό και σαν αποτέλεσμα να πάθουν σύγχυση ή να πλημμυρίσουν με αμφιβολίες.

Τα σύνθετα αποτυπώματα συνήθως βρίσκονται στο δείκτη και τον αντίχειρα. Αν είναι στο δείκτη πιθανόν φανερώνουν κάποια σύγκρουση μεταξύ της καθημερινής ρουτίνας και των ιδανικών, ή των προσωπικών και των πρακτικών αναγκών. Το άτομο ίσως καταπιέσει τις αληθινές του φιλοδοξίες ή αναγκαστεί να τις εκφράσει σε μεγάλη ηλικία.

Σον αντίχειρα, φανερώνει επιμονή και αντικειμενικότητα. Ωστόσο, η νοητική διαύγεια συχνά ακολουθείται από μια αβεβαιότητα, όταν τα προβλήματα είναι πολύ προσωπικά.

Αυτός ο σχηματισμός πιθανόν να δείχνει άτομο που μπορεί να λύσει τα προβλήματα όλων των άλλων εκτός από τα δικά του. Επίσης, ίσως φανερώνει ταλέντο για εργασία που αφορά διοίκηση προσωπικού ή που σχετίζεται με τη δικαιοσύνη.


Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος