Η ΘΗΛΙΑ

Οι θηλιές είναι δυο ειδών. Υπάρχουν ατές που έχουν κλίση προς την εξωτερική πλευρά της παλάμης και αυτές που έχουν κλίση προς τον αντίχειρα. Και τα δύο είδη υποδηλώνουν ανοιχτό μυαλό, ευέλικτη συμπεριφορά και αγάπη για την ποικιλία. Οι θηλιές που κλίνουν προς την πλευρά της παλάμης δείχνουν άτομο το οποίο επηρεάζεται από τις ιδέες των άλλων, αλλά και που θα κάνει οτιδήποτε προκειμένου να αποφύγει τις έριδες και την εμπλοκή του σε καυγάδες. Άνθρωποι απλοί με πρωτοβουλία έχουν θηλιές με κλίση προς τον αντίχειρα. Και οι δύο τύποι είναι ευσυγκίνητοι και η διάθεσή τους υπόκεινται σε ανάλογες διακυμάνσεις.

Αν δείτε ότι έχετε μόνο μια θηλιά, παρατηρείστε σε ποιο δάκτυλο είναι. Ο τομέας της Ζωής και οι τάσεις του χαρακτήρα που αντιπροσωπεύει αυτή η φάλαγγα θα επηρεαστούν από την συμπεριφορά που υπογραμμίζεται από την θηλιά του ακροδάκτυλου.

Για παράδειγμα, μια θηλιά στον μέσο, σημειώνει έντονη διάνοια και περιέργεια. Άτομα με αυτό το σχηματισμό αγαπούν να αλλάζουν τις αποφάσεις τους και κουράζονται από τους ανθρώπους με σταθερές απόψεις και πεισματάρικη φύση.

Κάποιος με μια θηλιά στον αντίχειρα πιθανόν να είναι μεγάλος διπλωμάτης, ικανός να ελέγχει τη δύναμη της θέλησής του και να συμβιβάζεται.

Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος