Η ΣΠΕΙΡΑ

Οι στοχαστές με πρωτότυπη σκέψη, οι δυνατές προσωπικότητες, οι καλλιτέχνες και οι εκκεντρικοί συνήθως έχουν τουλάχιστον μια σπείρα. Αυτοί οι τύποι θέλουν να δρουν με το δικό τους τρόπο, το δικό τους ρυθμό και συχνά είναι ισχυρογνώμονες. Ωστόσο, έχουν τρομερή ενέργεια και ορμή και είναι ικανοί να εμπνέουν τους άλλους με τον ενθουσιασμό τους, όταν δεν τους ενοχλούν με το πείσμα τους.

Μια σπείρα στο δείκτη φανερώνει άτομο που του αρέσει να δουλεύει για τον εαυτό του, φιλόδοξο, με έντονη αίσθηση κατεύθυνσης και ηγετικές ικανότητες. Στον μέσο η σπείρα δείχνει αναλυτικές ικανότητες, έντονα καθορισμένες απόψεις και μια αξιοσημείωτη τάση του ατόμου να σκέφτεται σε βάθος τα πράγματα και με κάθε λεπτομέρεια.

Αν υπάρχει σπείρα στον παράμεσο, οι καλλιτεχνικές και δημιουργικές ικανότητες θα εκφραστούν με πρωτότυπους και ασυνήθιστους τρόπους.

Όσοι εμφανίζουν μια σπείρα στο μικρό, προτιμούν την ήσυχη ζωή και μοιάζουν να είναι ντροπαλοί. Αλλά μην παραπλανηθείτε, γιατί τα ενδιαφέροντά τους είναι βαθιά και θα συζητήσουν ελεύθερα τα θέματα που τους αφορούν –απλώς δεν τους ενδιαφέρει η ανούσια ψιλοκουβέντα.

Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος