ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ

Μια ακόμα γενική ένδειξη για το χαρακτήρα μπορεί να αποκαλυφθεί από το πλάτος της γωνίας που σχηματίζεται ανάμεσα από τον αντίχειρα και τον δείκτη. Αν ο αντίχειρας βρίσκεται κοντά στο υπόλοιπο χέρι δείχνει εσωστρέφεια και μια τάση για άγχος. Όσο πλατύτερη είναι η γωνία τόσο πιο εξωστρεφής λέγεται ότι είναι η προσωπικότητα.

Μερικές φορές υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί χέρι. Μια στενότερη γωνία στο αριστερό υποδηλώνει δυσκολίες στην παιδική ηλικία, που όμως ο ενήλικας τις ξεπέρασε. Στο δεξί δείχνει ότι οι υπευθυνότητες και οι περιορισμοί είχαν αποθαρρυντικές επιδράσεις στο χαρακτήρα του ατόμου.

Όταν ο αντίχειρας στενεύει στο μέσο του ή καμπυλώνει προς τα μέσα στο μεσαίο τμήμα του, υποδηλώνει ένα ευγενικό άτομο που προσέχει όταν συνδιαλέγεται με τους άλλους. Ένα χονδρό μεσαίο τμήμα αποκαλύπτει κάποιον που συχνά λέει το λάθος πράγμα την λάθος ώρα.
Η ανάλυση του αντίχειρα δε θα ήταν ολοκληρωμένη αν δεν κοιτάζαμε και τις γωνίες της αρμονίας και του ρυθμού. Βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά και σχηματίζονται από τις δυο πρώτες αρθρώσεις. Η πρώτη γωνία που είναι κοντά στον καρπό είναι η γωνία της αρμονίας. Αν είναι καλά σχεδιασμένη και έντονη δηλώνει ένα καλό μουσικό αυτί και μια γενική αίσθηση της αρμονίας και της ισορροπίας.

Η δεύτερη γωνία βρίσκεται στη βάση του αντίχειρα και σχετίζεται με το ρυθμό και το συγχρονισμό. Αν είναι αναπτυγμένη υποδηλώνει επιδεξιότητα στα χέρια, ικανότητα να δίνει κανείς το σωστό ρυθμό στον εαυτό του και μια καλή αίσθηση συγχρονισμού.


Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος