Ο ΔΕΙΚΤΗΣ 'Η ΔΑΚΤΥΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑ

Ο δείκτης συμβολίζει το εγώ σας, την αίσθηση του εαυτού και τον τρόπο που προσεγγίζετε τα εγκόσμια θέματα.

Αν έχει κλίση προς τον αντίχειρα δείχνει μια φιλόδοξη φύση. Αν η κλίση του τον απομακρύνει από τον μέσο υποδηλώνει έναν ανεξάρτητο στοχαστή. Αν όμως η κορυφή του έχει κλίση προς το μέσο τότε αποκαλύπτει μεγάλη επιφυλακτικότητα.

Αν ο δείκτης είναι μικρότερος από τον παράμεσο, αυτό είναι σημάδι χαμηλής αυτοεκτίμησης. Αν όμως έχει το ίδιο μήκος με τον μέσο τότε το πρόσωπο αυτό κατέχει πολύ καλές ηγετικές ιδιότητες.

Κάθε τμήμα ή φάλαγγα έχει ξεχωριστή σημασία, που βασίζεται στο μήκος της σε σύγκριση με τις υπόλοιπες.

Πρώτη φάλαγγα :
Μακριά : Σημάδι διανοητικών ικανοτήτων, λέγεται ότι συχνά υποδηλώνει ταλέντο για την πολιτική, νομική ή θρησκευτική καριέρα.
Κοντή : Κυνισμός, πρακτικότητα και μια ανάγκη για υλική ασφάλεια.

Δεύτερη φάλαγγα :
Μακριά : Καλός νους για διοίκηση.
Κοντή : Έλλειψη φιλοδοξιών.

Τρίτη φάλαγγα :
Μακριά :
Αθλητικό ταλέντο. Αν είναι μακριά και πλατιά δείχνει επίσης έναν καλό κα δημιουργικό μάγειρα.
Κοντή : Υποδηλώνει λογική φύση.Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος