Ο ΜΙΚΡΟΣ Ή ΔΑΚΤΥΛΟ ΤΟΥ ΕΡΜΗ

Αυτό το δάκτυλο σχετίζεται με τα ένστικτα μας και την ικανότητα επικοινωνίας. Όταν έχει κλίση προς τον παράμεσο, αποκαλύπτει ένα συμπονετικό και καλό άνθρωπο. Αν είναι απομακρυσμένο από τα άλλα δάκτυλα σημαίνει ανεξαρτησία και πρωτοτυπία.
Αν είναι ιδιαίτερα μακρύ και φτάνει στη μέση του πάνω τμήματος του παράμεσου, δηλώνει ιδιαίτερη ικανότητα στις γλώσσες και την προφορική επικοινωνία. Αλλά όταν είναι τοποθετημένο χαμηλά στην παλάμη σημειώνει έλλειψη αυτοπεποίθεσης.
Αν το ίδιο χαμηλά είναι τοποθετημένος και ο δείκτης τότε η ντροπαλότητα και επιφυλακτικότητα είναι μέρη της προσωπικότητας αυτής. Ωστόσο αν ο δείκτης είναι τοποθετημένος ψηλότερα, τότε η έλλειψη αυτοπεποίθεσης οφείλεται σε εμπειρίες από την παιδική ηλικία.

Πρώτη φάλαγγα ή επάνω τμήμα :
Μακριά : Ευφράδης, γοητευτικός με ισχυρή δύναμη αντίληψης.
Κοντή : Δείχνει ντροπαλότητα και δυσκολία στην έκφραση.

Δεύτερη φάλαγγα ή μεσαίο τμήμα :
Μακριά : Συχνά είναι σημάδι κάποιου που ασχολείται με το ιατρικό επάγγελμα.
Κοντή : Αφοσίωση στους άλλους και σταθερή προσωπικότητα.

Τρίτη φάλαγγα :
Μακριά : Μεγάλη ανάγκη για ελευθερία και προσωπική ζωή. Δείγμα ευφράδειας.
Κοντή : Αφελής, εύπιστη και ίσως ευεπηρέαστη φύση.


Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος