Ο ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ

Ο αντίχειρας αντιπροσωπεύει την δύναμη της θέλησης, τις λογικές ικανότητες και το επίπεδο ζωτικότητας.

Ένας εύκαμπτος αντίχειρας αποκαλύπτει μια ελαστική προσωπικότητα. Όσο πιο άκαμπτος είναι ο αντίχειρας, τόσο πιο πεισματικός θεωρείται πως είναι ο χαρακτήρας.

Αν η επάνω άρθρωση είναι πολύ σταθερή υποδηλώνει ισχυρογνωμοσύνη και αποφασιστικότητα.

Πρώτη φάλαγγα :
Κοντή : Αδύνατη θέληση.
Μακριά : Αποφασιστικότητα.
Πλατιά : Μεγάλη γοητεία και καλός στην μετάδοση ιδεών.
Γεμάτη : Σταθερή προσωπικότητα.

Δεύτερη φάλαγγα :
Αυτή πρέπει να συγκριθεί με την πρώτη φάλαγγα .
Πιο κοντή από την πρώτη : Δείχνει κάποιον που ενεργεί διαισθητικά, χωρίς να σταματήσει για αν κοιτάξει πριν κάνει το άλμα.
Ίδιο μήκος : Λογικοί και ορθολογιστές που τους αρέσει να συζητούν τα θέματα.
Μακρύτερη από την πρώτη : Οι στοχαστές. Αυτοί οι τύποι αγαπούν να αναλύουν τις καταστάσεις, αλλά δυσκολεύονται να κάνουν τις ιδέες τους πράξη.

Το Όρος της Αφροδίτης :
Το Όρος αυτό εξετάζεται σαν μέρος της ίδιας της παλάμης, μόλο που σχηματίζει την τρίτη φάλαγγα του αντίχειρα.Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος