ΣΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Σ’ ότι αφορά τις γραμμές του χεριού, οι χειρομάντεις συγκρίνουν τη Γραμμή του Μυαλού για να δουν αν δυο άτομα σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο και τη Γραμμή τη Γραμμή της Καρδιάς για να δουν αν ταιριάζουν συναισθηματικά. Οι πιο σημαντικές ενδείξεις είναι το μήκος και η ευκρίνεια. Σε γενικές γραμμές όσο μεγαλύτερες είναι οι διαφορές τόσο πιθανότερο είναι να διαφέρουν οι βασικές αντιλήψεις.

Όπως πάντα όμως, δεν υπάρχουν άκαμπτοι κανόνες και θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την διαίσθησή σας όταν διαβάζετε τις γραμμές ενός χεριού. Πάντως, τα τετράγωνα χέρια που έχουν ξεκάθαρες γραμμές του νου και της Καρδιάς – σημάδι μιας πρακτικής και μάλλον σοβαρής αντιμετώπισης της Ζωής δεν έχουν τίποτα το κοινό με το συγκινησιακό κωνικό χέρι με αλυσιδωτή Γραμμή της Καρδιάς που σημαίνει τάση για φλερτ. Μπορεί όμως να συνεργαστούν μ’ επιτυχία στη δουλειά, αφού οι τόσο διαφορετικοί χαρακτήρες τους συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον.


Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος