ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ

Αυτή η περιοχή που βρίσκεται κάτω από το δείκτη, εκφράζει φιλοδοξία.

Αν είναι πολύ ανεπτυγμένη, το άτομο έχει έντονες εγωκεντρικές τάσεις. Όταν όμως το Όρος αυτό βρίσκεται σε αναλογία με τα άλλα όρη, υποδηλώνει αυτογνωσία και μια ισορροπημένη κοινωνική ζωή. Ένα επίπεδο Όρος δείχνει άνθρωπο που ανησυχεί υπερβολικά, και δυσκολεύεται να πάρει τον έλεγχο της Ζωής του στα χέρια του.

Ένα τέτοιο άτομο, μπορεί να δείχνει αφέλεια, αλλά και υπερβολικό ενδιαφέρον για την γνώμη των άλλων. Ένα βαθουλωμένο Όρος δείχνει μια τάση για κατάθλιψη.

Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος