Η ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΑΡΗ

Αποτελείται από τρεις περιοχές : το Όρος του Ανώτερου Άρη, πάνω από τη Σελήνη, το Όρος του Κατώτερου Άρη, πάνω από το Όρος της Αφροδίτης, στην αρχή της Γραμμής της Ζωής, και την Πεδιάδα του Άρη στη μέση της παλάμης.

Ένα ανεπτυγμένο Όρος του Ανώτερου Άρη σημαίνει θάρρος, ηθική ακεραιότητα και αντοχή, ενώ ένας ανεπτυγμένος κατώτερος Άρης υποδηλώνει σωματική αντοχή, αυτοπεποίθεση και τάσεις επιθετικότητας. Αν το Όρος του Κατώτερου Άρη είναι υπερβολικά ανεπτυγμένο, η επιθετικότητα του ατόμου μπορεί να είναι υπερβολική και ίσως να πρέπει να διοχετευτεί στον αθλητισμό ή σε κάποιου είδους σωματική άσκηση. Αλλιώς το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καβγάδες ή και σωματική βία.

Η πεδιάδα του Άρη δείχνει το γενικό επίπεδο ενεργητικότητας. Φυσικά πρέπει να το εξετάσετε με την αφή, μια που στην όψη φαίνεται επίπεδο. Όσο πιο σφικτό και γεμάτο είναι, τόσο περισσότερη ενεργητικότητα υπάρχει.

Πολλοί πιστεύουν πως μια καλοσχηματισμένη πεδιάδα του Άρη υποδηλώνει και καπατσοσύνη, πράγμα που διασαφηνίζεται σε άλλο σημείο της παλάμης. Μια μαλακή πεδιάδα, ωστόσο, δείχνει τεμπελιά και μια τάση για μαλθακότητα. Ορισμένοι χειρομάντεις χωρίζουν την πεδιάδα σε ένα τετράπλευρο, ανάμεσα στις γραμμές της Καρδιάς και της Ζωής. Αυτές αντιπροσωπεύουν την ειλικρίνεια και την εξυπνάδα, αντίστοιχα.



Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος