ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗ

Στη βάση του μικρού δακτύλου, το Όρος του Ερμή, αν είναι πολύ ανεπτυγμένο, δείχνει άτομο που επικοινωνεί εύκολα με τους άλλους.

Όσο πιο ανεπτυγμένο είναι το Όρος, τόσο πιο ομιλητικό και διανοητικά δραστήριο είναι το άτομο. Τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται την ελευθερία τους, αλλά και ποικίλα διανοητικά ερεθίσματα.

Όταν το Όρος αυτό δεν είναι ανεπτυγμένο, το άτομο συχνά είναι ντροπαλό, δεν παίρνει πρωτοβουλίες και ντρέπεται να εκφράσει τη γνώμη του.Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος