ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Η εμφανέστερη ένδειξη της γενικής υγείας ενός ατόμου είναι η Γραμμή της Ζωής. Αντίθετα από τις προλήψεις το μήκος της Γραμμής της Ζωής δεν είναι αξιόπιστος δείκτης του μήκους της Ζωής ενός ανθρώπου. Ένας χειρομάντης θα ενδιαφερθεί περισσότερο για την συνολική εμφάνιση και το σφρίγος της.

Αν η Γραμμή είναι αμυδρή και διακεκομμένη, το άτομο μπορεί να υποφέρει από αδυναμία, αναιμία ή γενική ατονία. Μια τέτοια Γραμμή είναι επίσης ένδειξη μιας Ζωής γεμάτης αναστάτωση. Οι διακοπές μπορεί να υποδηλώνουν ριζικές αλλαγές στην κατεύθυνση καθώς και προβλήματα υγείας.

Συνήθως μια ευδιάκριτη βαθιά Γραμμή Ζωής υποδηλώνει καλή υγεία – αλλά σε κάθε κανόνα υπάρχουν πάντα και οι εξαιρέσεις. Ποτέ μην προσπαθείτε να προβλέψετε την διάρκεια Ζωής κάποιου αφού είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κάνετε λάθος.

Ένας άλλος παραδοσιακός δείκτης γενικής υγείας και ζωτικότητας είναι το ποντίκι. Υπάρχει στην ράχη του χεριού και είναι το εξόγκωμα που σχηματίζεται όταν πιέσετε δυνατά τον αντίχειρα με τον δείκτη. Αν είναι ευδιάκριτο και στρογγυλό, το άτομο θα είναι σε γενικές γραμμές μάλλον υγιές και με ικανότητα να ανακτά γρήγορα τις δυνάμεις του μετά από μικρές ασθένειες. Ένα πλαδαρό, μικρό ή επίπεδο ποντίκι φανερώνει μια πιο ντελικάτη υγεία.
Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος