ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΡΕΣ

Γενικά οι ευδιάκριτες γραμμές σε μια παλάμη υποδηλώνουν νευρική ενέργεια που φανερώνει επινοητικό, δημιουργικό και ενεργητικό άτομο, το οποίο όμως κινδυνεύει να υποφέρει από στρες.

Ένα τέτοιο άτομο θα ωφεληθεί σίγουρα από μια από τις πολυάριθμες τεχνικές χαλάρωσης που είναι σήμερα γνωστές. Οι δείκτες του στρες τείνουν να εκδηλώνονται σαν μικρές οριζόντιες γραμμές στις ρώγες των δακτύλων. Το δάκτυλο που τις έχει μπορεί φανερώσει μερικές ενδείξεις σχετικές με τις αιτίες του προβλήματος.

Δείκτης : ανασφάλεια προσωπική και σε σχέση με το μέλλον.
Μέσος : έμφαση στην καριέρα και στις οικονομικές ανησυχίες.
Παράμεσος : δυστυχία στον έρωτα ή προβλήματα σχετικά με τη δημιουργική έκφραση.
Μικρός : δυσχέρεια επικοινωνίας στις σχέσεις.

Τα νύχια είναι ακόμα ένας αξιόπιστος δείκτης στρες. Οι λευκές κηλίδες υποδηλώνουν ανεπάρκεια ψευδαργύρου, ενώ οι ευδιάκριτες κάθετες χαρακιές υποδηλώνουν ευπάθεια σε αλλεργίες (κάτι που είναι δυνατόν να ελεγχθεί και από την Οδό της Λαγνείας). Οι οριζόντιες χαρακιές υποδηλώνουν ριζική αλλαγή σε θέματα διατροφής όπως η αποφυγή κρέατος. Αυτές μπορούν να χρονολογηθούν αφού είναι γνωστό ότι τα νύχια θέλουν 180 μέρες για να αντικατασταθούν.

 

Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος